Năm 2016: Giá nhiều dòng xe sẽ tăng mạnh

Năm 2016: Giá nhiều dòng xe sẽ tăng mạnh

Giảm thuế nhập khẩu nhưng Chính phủ lại đề xuất tăng thuế tiêu thụ đặc biệt, dự báo, đầu năm 2016, thị trường ô tô hứng đợt tăng giá mới. […]

 

Bài đã đăng Công nghệ