Mất 800 tỷ cải tạo, “sống trâu, ổ voi” hằn lún quốc lộ 5

Mất 800 tỷ cải tạo, “sống trâu, ổ voi” hằn lún quốc lộ 5

Sau nhiều lần cải tạo với tổng số vốn 800 triệu đồng, tình trạng quốc lộ 5 hằn lún với những sống trâu, ổ voi vẫn đe doạ người tham […]

 

Bài đã đăng Đời sống