Khởi nghiệp nên chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Khởi nghiệp nên chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Với môi trường và nền kinh tế Việt Nam tại thời điểm hiện tại, nên thành lập doanh nghiệp theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) trước, […]

 

Bài đã đăng Kinh tế